Servisní dílna

Servisní dílna je vybavena čtyřmi průjezdnými kanály a dvěma rampami s centrálním rozvodem vzduchu, elektřiny, maziv a dvěma portálovými jeřáby.

Diagnostický kanál je vybaven brzdovou stolicí MAHA s hydraulickým systémem pro simulaci zatížení náprav vozidla a se zařízením pro ověřování tachografů.
Servis disponuje veškerou dostupnou diagnostikou FIAT. Pro speciální servisní operace, či vpřípadě výjimečných závad je k dispozici
tele-servis, který umožňuje on-line spojení opravovaného vozidla s diagnostickou centrálou výrobního závodu.

K dalším prostorám servisní dílny patří oddělená dílna pro provádění klempířských a lakýrnických prací karoserií vozidel.

Nedílnou součástí prostoru dílny je pracoviště plně vybavené speciálními přípravky pro provádění částečných i generálních oprav demontovaných agregátů.